Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Hatıra (Anı)

 • Yaşanmış olayların kaleme alındığı yazı türüne anı (hatıra) denir.

 • Anılar, insan belleğinde kalan olayların yorum katılarak aktarılmasıdır.

 • Tarihi olaylara ışık tutması bakımından anılar belge niteliği taşır.

 • Batıda 18. yy’dan sonra önem kazanan anılar pek çok sanatçı ve devlet adamı tarafından kaleme alınmıştır.

 • Türk edebiyatında Köktürk Kitabeleri, Babürnâme, Şecere-i Türk gibi eserler anı türünün ilk örnekleri sayılır.

 • Türk edebiyatında özellikle Tanzimat ve sonrasından günümüze kadar pek çok sanatçı ve devlet adamı anılarını kaleme almıştır.


 • Gezi Yazısı (Seyahatname)

 • Bir kişinin gezip gördüğü yerlerin özelliklerini anlattığı yazılara gezi yazısı de­nir.

 • Gezen kişiye seyyah denir.

 • Gezilen yerin coğrafi, mimari, kültürel, tarihi özellikleri hakkında bilgi verilir. Gezi yazıları tarih, coğrafya, sosyoloji, edebiyat bilimine katkıda bulunur. Çeşitli nedenlerden dolayı değişik yerlere giden kişiler o yerle ilgili izlenimlerini aktarabilirler.

 • Dünya edebiyatında Marko Polo ve İbn-i Batuta’nın gezi yazıları meşhurdur. Türk edebiyatında Şeydi Ali Reis, Evliya Çelebi, Keçecizade İzzet Molla gibi sanatçılar gezi türünde eser vermişlerdir.


 • Biyografi (Yaşam Öyküsü)

 • Sanatta, bilimde, siyasette, sporda ve diğer alanlarda ün yapmış kişilerin ha­yatlarının kaleme alındığı yazı türüne biyografi denir. Biyografilerde kronolojik sıra izlenir. Dil açık ve anlaşılır olmalıdır.

 • Genelde nesnel ifadeler yer alır; fakat öznel ifadelere de yer verilir. Divan edebiyatında tezkilereler biyografi niteliği taşır. Ünlü kişilerin hayat hikâyelerinin roman şeklinde yazılmasına biyografik roman denir.

 • Kişinin hayatını ayrıntılı bir biçimde ve bilimsel çerçevede inceleyen eserlere monografi denir.

 • Herhangi bir alanda ün yapmış kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazı türüne otobiyografi denir.


 • Biyografi – Otobiyografi Farkları

 • Kişi kendi biyografisini yazarsa bu otobiyografi olur.

 • Biyografide nesnellik, otobiyografide öznellik ağır basar.

 • Biyografide dolaylı, otobiyografide doğrudan anlatım vardır.

 • Biyografi, tanıtılan kişiyi çevresi ile birlikte ele alır; otobiyografide ise anlatılanları kendisi ile sınırlar.

 • Biyografi kişinin dış dünyasına, otobiyografi iç dünyasına yöneliktir.

 • Biyografide belgeler, otobiyografide bellek önem kazanır. • Mektup

 • Haber vermek, bilgi aktarmak, soru sormak, duyguları dile getirmek amacıyla yazılan ve posta yoluyla gönderilen yazılı metinlere mektup denir.

 • Mektup türünün geçmişi çok eskilere dayanır. Sanatçıların ve devlet kademesinde görev alan kişilerin mektupları belge niteliği taşıyabilir.

 • İnsanların, tanıdıklarıyla duygu ve düşüncelerini paylaşmak amacıyla yazmış oldukları mektuplar “özel mektup” niteliği taşır.

 • Sanatçıların, edebi bir üslupla ve sanat içerikli yazmış oldukları mektuplar edebi mektup niteliği taşır.

 • Ticari kurumların birbirleriyle ve kişilerle yazıştıkları mektuplara “iş mektubu” denir.

 • Bir dileğin, durumun belirtildiği resmi mektuplara dilekçe denir.


 • Günlük (Günce)

 • Gün içerisinde kayda değer görülen olayların, gözlemlerin kaleme alındığı ya­zı çeşidine günlük denir.

 • Açık, anlaşılır bir dille ve samimi bir üslupla yazılır. Öznel ifadeler ağırlıktadır.

 • Günlüklerde bazen olay, bazen de duygu ve izlenim ağırlıkta olur.

 • Günlük türünün asıl gelişimi 20. yy da olmuştur. Modem anlamda günlük Türk edebiyatına Tanzimat’la birlikte girmiştir.

 • Türk edebiyatında Nurullah Ataç ve Salah Birsel günlük türünde eser veren önemli sanatçılardandır.


 • Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Resimleri

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Sunumları

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Soru & Cevap

  Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

  Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler Ek Bilgileri

  Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

  Yazı İşlemleri
  İlgili Yazılar
  Sen de Ekle

  Sende, bu sayfaya

  içerik ekleyerek

  katkıda bulunabilirsin.

  (Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)